Welkom bij Step by Step

Praktijk voor Psychosynthese

“We worden overheerst door alles waarmee ons zelf geïdentificeerd raakt.

We kunnen alles beheersen, besturen en benutten waarvan we ons zelf disidentificeren”

Roberto Assagioli

Deze website wil je informeren over de Psychosynthese praktijk Step by Step van Carla Auer. Psychosynthese is een moderne menselijke weg tot zelfkennis en zelfontplooiing. Ze helpt om midden in het leven te staan en een praktische vorm te geven aan onze levenshouding waarin de mens zowel een biologische als spirituele oorsprong heeft. Wat zijn de toepassingen van psychosynthese in het dagelijkse leven? Als je me een vraag wilt stellen of je wilt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neem dan contact op.